21 фебруар, 2024

Центрум тржни центар у Петрићевцу

У насељу Петрићевац у току је изградња Центрумовог тржног центра. Инвеститор је Центрум трејд д.о.о. Бањалука, а изовођач радова Агент д.о.о. из Приједора. Пројектант је Бегинг д.о.о. из Београда. Објекат ће бити спратности П+2. Иако су радови почели раније, службени почетак радова је 1.7.2015. а завршетак март 2016. Локација будућег тржног центра: Регулациони план Петрићевац: […]