Новости Планови и документи

SWECO студија саобраћаја из 1971. (исјечак)

Бањалука  је послије земљотреса, у оквиру Планерских савјета, добила Студију саобраћаја као  донацију  од Уједињених  нација,  коју  је урадила  позната консултантска  кућа  SWECO  из  Шведске  и  публиковала  је  у два  извештаја  –  први 1971.  године  и  други  1974.  године.

SWECO студија саобраћаја – пуна линија је постојећа мрежа, а испрекидана планирана

Планирање  комплетне  петље  на  Западном  транзиту  је  било  у  моди  70-тих година,  и  тада  су  се комплексније  раскрснице  на  ободима градова  скоро  по правилу  рјешавале  на  тај  начин.

Раскрсница код Петрићевца

Планирана  тунелска  дионица  у  центру  града  јасно  илуструје  да  ће  се  без радикалних  грађевинских рјешења  укрштање  две  јаке саобраћајнице  у  центру тешко  квалитетно  ријешити, а  висококапацитетне саобраћајнице  које  опасују практично  цијели  центар  града омогућавају  одговарајући  приступ  централним градским  садржајима.  Концепт  основне  уличне  мреже  у  Бањалуци  је  заснован управо на висококапацитетним саобраћајницама  које  опасују  центар  града  и денивелисаним раскрсницама на најзначајнијим чвориштима.

Подземна дионица код НПРС, планирана по SWECO студији

Упоредна  шема  основне  уличне  мреже  препоручене  од  консултативне  групе  и планирана  мрежа  дата  у оквирима  Урбанистичког плана,  јасно  илуструје  да  је кроз  Урбанистички  план  модификован  основни концепт  мреже,  и  да  је  она планирана  у  знатно  већем обиму.  И  док  је  код  консултативне  групе  јасно указано  на  фазе  изградње  мреже,  као  и  на  централне  дијелове  мреже  и  проблеме које  тако конципирана  мрежа  може  да  генерише,  фазе  и  приоритети  у  изградњи су  у  Урбанистичком  плану изостали,  а  током наредних  30  година  велики  дио планиране  мреже  је  остао  неизграђен,  а  постојећи дио  мреже  оптерећен  са низом  проблема  који управо  и  прије  свега  произилазе  из  тако  недовршеног стања. Иако  је  дошло  до  значајних  промјена  у  глобалној  концепцији  развоја града, дијелови  основног концепта  мреже  практично  немају  алтернативу,  а  изостанак процеса  континуалног  планирања  довео  је до угрожавања  основних  коридора који  су  штићени  током  дужег  временског  периода,  што  је  један  од задатака Урбанистичког плана.

Упоредни приказ SWECO студије и касније усвојеног урбанистичког плана

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *